Twoje zadania wg statusu

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Wszystkie Nowy w trakcie analizy Planowane Rozpoczęte Przyjęte: Inne Ukończony Odrzucone Closed: Other